Wedstrijden en corona

Aankomst

• Bezoekende ploeg komt toe en wacht in de zone (parking petanqueveld), waarna één iemand de ploeg komt aanmelden in het secretariaat. Daarna krijgt de ploeg een kleedkamer toegewezen.

• Organisatie van toekomende eigen spelers voor de wedstrijd. Hoe? Ook in een zone? Bedoeling is om veel spelers te vermijden in de gang. Eén team naar buiten en één team naar binnen, AFSPRAKEN!

Kleedkamers

• Trainer EN spelers handen ontsmetten bij binnengaan kleedkamers.

• In de douches staan we maximaal met drie spelers en beperken de douchetijd per speler!

• Bij opsplitsing van de kleedkamer gebeurt dit met twee eigen ploegen en zijn er duidelijke afspraken rond materiaal en toegang van de kleedkamer.

• In onthaal is enkel de TVJO, scheidsrechter en délégee van één van beide ploegen aanwezig. Iedereen in deze beperkte ruimte draagt een mondmasker, maximaal drie aanwezigen. Ontsmetting van laptop bij elk gebruik.

•In kleedkamer zoveel mogelijk de afstand respecteren!

•Trainer en/of délégee blijft bij zijn team en zorgt ervoor dat het team als team naar buiten gaat. Deze zijn ook verantwoordelijk voor de ontsmetting van beide kleedkamers!

•Spelers buiten hun schoenen afkuisen aan één van de drie metselkuipen.

Wedstrijd

  • Op de bank houden we ook afstand, indien niet genoeg plaats nemen we ruimte in naast de schuilhok.
  • Toeschouwers komen niet in de spelerszone en gaan links van het veld staan op veilige afstand van elkaar.
  • Mondmasker voor délégee van de U15 en U17, bij het aflezen van de spelers bij de scheidsrechter.

Drank

• Vooraleer de wedstrijd start wordt de dranklijst in gevuld, aan de hand van een namenlijst. Deze wordt bezorgd aan de TVJO. Geen drankbonnetjes voor de spelers. De tegenpartij krijgt geen drank na de match.

• Indien de bezoekende ploeg wenst drank aan te kopen voor de spelers, melden ze dit aan de TVJO en krijgen dan ook een dranklijst voor de match.

• De drankjes staan klaar na de match in een afgesproken zone, geen ouders in die zone!

• Water voor de wedstrijd gebeurt via de waterbidon van de club en kan en er wordt gevraagd deze reeds te vullen thuis, om geen file te hebben aan de waterfontein. Geen bidon = GEEN water. Kijk na in je ploeg wie er geen meer heeft en laten weten aan Hilde.

•Ouders blijven in hun teamverband, volgens de afspraken in de kantine.

Vervoer

Bij UIT wedstrijden is er natuurlijk ook het vervoer. Het is onmogelijk om elke ouder alleen te laten rijden, hierbij maken we de volgende afspraken:

  • Zelfde ouders rijden door en terug met dezelfde kinderen
  • Kinderen zitten heen en terug ook op dezelfde plaats in de auto
  • Rijdende ouders doen mondmasker aan
  • Ontsmetten van de wagen lijkt aangewezen na het vervoer