Doorstroming jeugdspelers naar eerste ploeg

De kern van de jeugdopleiding is op lange termijn een zo groot mogelijke doorstroming van eigen jeugdspelers naar de eerste elftallen te realiseren. Hiervoor is een rechtlijnige structuur nodig die doorheen alle categorieën loopt en dienen er voor elke categorie einddoelstellingen opgesteld te worden. Deze moeten er voor zorgen dat onze jeugdspelers zo goed mogelijk de stap naar een hogere categorie kunnen maken met als einddoel het eerste elftal. Deze einddoelstellingen worden vastgelegd per leeftijdscategorieën verder in dit jeugdplan.