Voetbalplezier

Daarnaast mogen we echter niet blind zijn voor het sociale aspect van onze jeugdopleiding en moeten we al onze jeugdspelers zo veel mogelijk voetbalgenot verschaffen. Daarom zal elke jeugdspeler individueel gevolgd en geëvalueerd worden. Op deze manier krijgen begeleiders, ouders én de spelers zelf een beter zicht op hun kwaliteiten en gebreken en willen we voorkomen dat buitensporige verwachtingen en de bijhorende teleurstellingen van zowel begeleiders, ouders als spelers leiden tot vroegtijdig afhaken. Het is hierbij belangrijk dat ook minder talentvolle spelers voldoende speelgelegenheid (minimaal 50%) gegarandeerd worden.

Kinderen die er niet in slagen, na een traject met de trainer, om voetbalvaardigheden te verwerven worden uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdcoördinator.