Noodzakelijk voor minderjarige spelers
Please enter your email, so we can follow up with you.
Hier kun je meer info toevoegen dat je wenst mee te geven aan de trainer. Tweede adres of contactgegevens van andere familieden.
Hier kun je vermelden wat de speler zijn vorige ploeg was. (indien van toepassing)