Inschrijving

Noodzakelijk voor minderjarige spelers
Noodzakelijk voor minderjarige spelers
Deze gegevens hebben we nodig van één van de ouders bij inschrijving voor de bond, vul naam ouder in en geboortedatum- plaats.
.
Hier kun je meer info toevoegen dat je wenst mee te geven aan de trainer. Tweede adres of contactgegevens van andere familieden.
Hier kun je vermelden wat de speler zijn vorige ploeg was. (indien van toepassing)