Algemene opvoeding jongeren

Ten derde willen wij ook voldoende aandacht besteden aan de algemene opvoeding van de jongeren. Het opleiden van voetballers houdt immers meer in dan leren “shotten” alleen. Discipline, respect en goed gedrag zijn net zo belangrijk in de opleiding van een voetballer. Het opstellen van een intern jeugdreglement moet hiertoe bijdragen maar de algemene houding van elke bij de vereniging betrokken persoon is minstens even belangrijk. Het intern reglement voor de jeugdwerking is een onderdeel van dit jeugdplan.

Daarom verlangen wij van bestuurders, trainers en begeleiders een onberispelijk gedrag op en naast het veld. Zij moeten een voorbeeld zijn inzake sportiviteit, fair-play en respect voor collega’s, tegenstrevers en scheidsrechters. Alleen op deze manier kunnen zij deze normen en waarden aan de jongeren overdragen. En natuurlijk is er ook hier voor de ouders een belangrijke taak weggelegd.

Kinderen helpen plezier te beleven in en door de voetbalsport, waarin bovendien de sociale vaardigheden optimaal worden ontwikkeld.

Leren ervaren dat voetbal een teamsport is waarbij het individuele belang ondergeschikt is aan het ploegbelang.