Voetbalclub Lo-reninge- Lostraat 10A

Lidgelden

Lidgeld voor de onderbouw (U6 tot en met U17) = 100 EUR

Lidgeld voor de bovenbouw (Vanaf de U21) = 120 EUR