Voorzitter : DERAEVE Patrick

Gerechtigd Correspondent : PIEPERS MArc

Penningmeester : GOMBEER Christine

Boekhouding : Castryck Lieve

Kantineverantwoordelijken : BEEUWSAERT Jan en SNICK Danny

Verantwoordelijke clubkledij : EECKHOUT Hilde

Redactie : VANNESTE Annick

Sportief verantwoordelijke bovenbouw : TORREELE Fré

Sportief verantwoordelijke jeugd : VANDEKERKHOVE Gregory

Scoiale media & website : DEBRUYNE Arne

Het merendeel van de bestuursleden is in deze bestuursfunctie doorgegroeid als ouder van een jeugdlid… Vanuit deze ervaring besteden ze blijvend heel wat aandacht aan een goede jeugdwerking en evenwaardige budgettering van de financiële middelen..

We hebben beslist om geen apart jeugdbestuur te installeren. In vele clubs leidt dit immers tot een spanningsveld tussen jeugdwerking en seniorenwerking.

Als clubvoorzitter zie ik er op toe dat de balans tussen beide partijen in evenwicht blijft en dat er geen zotte avonturen aangegaan worden om ten allen prijze een afdeling hoger te kunnen spelen met de fanion. Uiteraard blijft de fanion het visitekaartje van een club en spiegelen de jongeren zich aan een succesvol eerste elftal. Het motiveert hen om te blijven groeien op sportief vlak en er naar te streven om in dit eerste elftal te kunnen spelen. Als bestuur stellen we daar ook alle gevraagde middelen beschikbaar.

Voorzitter, Patrick Deraeve