Organisatorische aspecten

  1. Financieel gezond zijn en blijven.
  2. Een organisatiestructuur, gebaseerd op verantwoordelijkheid, vrijwilligheid en  transparantie in taken.
  3. Een reputatie ontwikkelen van “familiale club” door het aantrekken van mensen en spelers uit de regio.
  4. Uitbouwen van een accommodatie, die aan alle betrokkenen een optimale leef-, werk- en leeromgeving biedt.
  5. Een eerste elftal creëren met eigen jeugdspelers.

Graag aandacht voor “de sportieve sfeer”:

Naast enthousiaste spelers, trainers en afgevaardigden willen we als club ook de aangepaste accommodatie en speelterreinen ter beschikking stellen.

Om deze missie tot een goed einde te brengen hebben we een groot aantal vrijwilligers die achter de schermen het noodzakelijke werk leveren: de Gemeente, het Bestuur , de trainers en afgevaardigden en vergeten we vooral diegenen niet die week in week uit beschikbaar zijn om alle praktische zaken aan te pakken op gebied van kledij, kantine, kleedkamers en terreinen. Om deze missie te laten slagen is het noodzakelijk dat iedereen die bij de club betrokken is, van U6 tot de eerste ploeg, van bestuurslid tot terreinverzorger en zo nodig supporters en ouders, hun beste beentje voorzetten.

Hierbij is het zeer belangrijk als club om op regelmatige basis onze vrijwilligers in de bloemetjes te zetten via verbindende activiteiten.