Lange termijn

Door het duidelijk stellen van deze missies en bijhorende visies willen we ten slotte komen tot een lange termijn verbintenis met al onze jeugdspelers. Het voorzien van een kwaliteitsvolle opleiding moet er immers voor zorgen dat elke speler op zijn niveau met plezier kan voetballen. Bovendien moet een directe en open communicatie tussen spelers, ouders, begeleiders en bestuur een grotere betrokkenheid van alle partijen met zich mee brengen