Einde werking seizoen 2020 – 2021

Einde werking seizoen 2020 – 2021

Het was een bijzonder vervelend seizoen, voorruit en achteruit. Maar iedereen probeerde het er het beste van te maken.

Wij danken alle vrijwilligers voor hun inzet in alle werkingen!

Volgende week is de laatste trainingsweek voor de jeugd, de U6 sluit het seizoen af op 1 mei.

Mutualiteit attesten

Wil jij nog je attest in orde laten brengen?

Mail naar ons en wij maken een attest op die geldt voor alle mutualiteiten.

Vanaf het volgende seizoen zal een attest automatisch per mail worden bezorgd na de betaling van het lidgeld.

Meer info: info@jvloreninge.be

Teruggave lidgeld – corona maatregelen

Via mail werd een schrijven gestuurd naar alle leden van onze club, dit betreft een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.

Naar aanleiding van de verminderde werking is er een regeling getroffen  voor het lidgeld.

Daarnaast doen we nog eens een oproep naar alle jeugdleden, die nog niet het formulier hebben ingevuld,  om deze week nog te laten weten of je kind verder aangesloten blijft of niet voor het volgende seizoen. Een dikke dankuwel voor de meeste ouders die dit al deden.

Dit kan met onderstaande link:

Trainers gezocht

Voor enkele teams zijn we op zoek naar een jeugdtrainer voor het seizoen 2021 – 2022. Heb jij interesse? Laat iets weten.

Je kan dit eventueel ook doen in een duo uitdaging.

jc@jvloreninge.be

Basic Quality label behaald

Iedereen herinnerd zich nog de bevraging van eind december 2020. Daarna werd er een dossier ingediend om een quality label te bekomen voor onze club.

Het behalen van dit label geeft voor ons ook een positief budgettair gevolg voor onze aankopen van sportmateriaal.

Eind vorige maand kregen we het bericht dat we terug ons label hebben behaald voor de volgende drie jaar, wat dus goed nieuws is!

JV Lo Reninge