Afspraken ouders

Om 300 spelers te laten trainen en spelen is een goede organisatie en degelijke afspraken nodig. Door de betaling van het lidgeld is men lid van de club. Door dit lidmaatschap zijn zowel de spelers, maar ook hun ouders onderworpen aan het huishoudelijk reglement van de club.

Vanzelfsprekend zijn ouders, familie, vrienden van harte welkom. Veel toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle omkadering bij het jeugdvoetbal. Gezond enthousiasme langs de lijn juichen wij van harte toe. Supporteren is echter een kunst. Een kunst waar wij soms eens problemen mee hebben. Meestal gaan we uit de bol voor goede prestaties. In moeilijke momenten echter durven we onze spelers in de steek te laten en overstelpen we ze met kritiek. Het is net op dat moment dat de speler en/of ploeg onze steun het hardst nodig hebben.

Wij verwachten van de ouders een positieve houding t.o.v. de club. Uit nooit kritiek langs de lijn, dit lost niets op. Indien er zich problemen zouden voordoen, signaleer deze dan. De communicatie naar en van de club is zeer belangrijk binnen onze dagelijkse werking: