Praktische afspraken

 1. Fairplay
 2. Persoonlijke hygiëne
 3. Ouders in de kleedkamer
 4. Afwezigheden
 5. Herhaaldelijk richtlijnen aan de spelers geven tijdens de match
 6. Tips voor ouders
 7. Ongevallenprocedure
 8. Gebruik van foto’s

Fairplay:

 • Fair-play staat hoog in ons vaandel. Alle supporters (ouders, familie…) betonen dan ook het nodige respect voor scheidsrechters, tegenstrevers, accommodaties en materialen van de clubs en bezittingen van derden. Alle supporters (ouders, familie…) dienen zich dan ook behoorlijk te gedragen. Ongecontroleerd geweld of agressie (ook verbaal) wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van het terrein. De clubs kunnen eventueel nadien een schorsing opleggen aan de betrokken speler(s). Neem dus ten allen tijde een sportieve en opbouwende houding aan t.o.v. scheidsrechter, medespeler(s), tegenstrever(s) en derden. Ook na afloop van een verloren wedstrijd. Ouders, familie, … hebben een voorbeeldfunctie voor onze spelers.

Persoonlijk Hygiëne

 • De trainer beslist welke regels worden toegepast voor zijn spelers, maar het douchen kan wel niet verplicht worden. De spelers kunnen douchen na de wedstrijd en na de training. Hoe zij douchen, daar beslissen de spelers zelf over. Om hygiënische redenen worden de spelers aangeraden slippers te dragen tijdens het douchen.

Ouders in de kleedkamer

 • Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamers vanaf de U10.

Afwezigheden

 1. Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer tijdig verwittigd. Vanaf de U13 gebeurt dit steeds door de speler zelf (liefst telefonisch, geen mail of sms). Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de app van PSD, vanaf de U17 is het gebruik van de app verplicht.
 2. Aanwezigheden op trainingen en matchen worden bijgehouden door de trainer. Onwettige afwezigheid: 3 x zonder verontschuldigen afwezig zijn of op regelmatige basis (meer dan 6 keer) zich verontschuldigen. Resulteert in een niet – selectie van wedstrijden.

Herhaaldelijk geven van richtlijnen aan de spelers tijdens de match

Indien wordt vastgesteld dat de ouders, familie…de speler richtlijnen geeft, kan dit de vervanging van de desbetreffende speler tot gevolg hebben. Deze vervanging is een tijdelijke maatregel maar kan bij herhaling definitief zijn voor de wedstrijd. Laat het coachen over aan de trainer.

Enkele tips voor de ouders

 • Zorg ervoor dat de speler voldoende rust en voeding krijgt.
 • Steun de speler bij tegenslagen (mindere prestaties) en relativeer goede prestaties. De ontwikkeling van een jeugdspeler is grillig. Soms staan ze stil en plotseling is er vooruitgang.
 • Steun de speler door zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen. Laat daarbij het coachen over aan de trainer. Anders zorgt dit voor verwarring bij de speler.
 • De verplaatsing bij uitwedstrijden gebeuren steeds met personenwagens. De club rekent erop dat de ouders bereid zijn om ten gepaste tijde in te staan voor het vervoer en volgen de opgestelde vervoerslijst. Indien nodig wisselen de ouders onder elkaar.
 • De trainersstaf en de ploegafgevaardigden stellen het ten zeerste op prijs als jullie een handje toesteken bij het verwijderen van de doelen en het verzamelen van het gebruikte materiaal na een thuiswedstrijd.
 • Indien u uw zoon/dochter niet kunt vergezellen op een wedstrijd/tornooi, gelieve dan voor aangepaste kledij te zorgen en eventueel wat geld (versnapering/drankje) mee te geven.

Ongevallenprocedure /Wat te doen bij een sportongeval?

Bij een voetbalongeval ontvangt de speler van zijn trainer of afgevaardigde een formulier met twee zijden. De ene zijde “Aangifte van ongeval” dient U niet in te vullen. Dit wordt ingevuld door iemand van de club. De andere zijde “medisch attest” laat U invullen door de behandelende geneesheer. Gevraagd wordt een kort relaas (tijdstip, plaats, hoe gebeurd….) van het sportongeval

De afgevaardigde beschikt over een kopie van de ongevalsaangifte.

toe te voegen aan de aangifte. Tevens bij te voegen is een vignet van het ziekenfonds. Dit formulier dient U binnen de 72 uur terug te bezorgen aan de club!!!

Wat de kosten van het ongeval betreft, dient U als volgt te handelen :

 1. U betaalt zelf alle kosten bij de geneesheer, kinesist, ziekenhuis….
 2. U gaat met alle onkostenbriefjes naar uw mutualiteit
 • Hier ontvangt U reeds een bepaald bedrag en een formulier voor het verschil. Dit formulier bezorgt U aan de club waar uw kind is aangesloten.
 • Na enkele weken ontvangt U via de club een bedrag (verminderd met een forfaitair bedrag als administratieve onkost) dat de KBVB betaalt als tussenkomst van de onkosten van het ongeval.
 • De club betaalt aan U enkel het bedrag dat zij ontvangt van de KBVB.

Bij bevestiging van aangifte van ongeval ontvangt U tevens een attest dat gebruikt wordt om de genezing te bevestigen. Dit dient ingevuld te worden door de geneesheer VOOR er terug aan de trainingen en wedstrijden wordt deelgenomen.

Gebruik van foto’s

In de loop van het seizoen worden er foto’s gemaakt van de spelers. Die worden gebruikt om de website of de facebookpagina te illustreren en / of om te worden opgehangen in onze kantines. Door het huishoudreglement te ondertekenen, geeft u de club stilzwijgend de toestemming om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren.

Voor gerichte foto’s hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het gaat om geposeerde, individuele foto’s en geposeerde ploegfoto’s. Bij de inschrijving en het betalen van het lidgeld gaat de ouder akkoord. Als u zich in de loop van het seizoen bedenkt en u vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan. Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heeft u immers recht op toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om uw persoonsgegevens. Dat geldt overigens ook voor niet-gerichte beelden.

Graag roepen wij alle ouders en familieleden op om onze doelstellingen mee te helpen verwezenlijken. “Een zo goed mogelijke opvoeding en opleiding verschaffen, in een aangename sfeer en omkadering, op eigen niveau van de spelers.”