Omgaan met negatief gedrag spelers

Tijdens de training luister je naar de uitleg en ben je geconcentreerd met de oefening bezig. Grapjes en dollen mag op de training maar we zorgen voor een gezonde en werkbare training, met mate dus.

Fairplay tegenover de tegenstander, trainer, supporters en tegen de scheidsrechter is voor ons de normaalste zaak!

Negatief gedrag: pestgedrag, gedrag die het groepsgebeuren in de weg staan, verbaal geweld, respectloos gedrag met alle betrokkenen in het voetbalgebeuren, geen fair-play, fysiek geweld tegen medespelers, trainer en eventueel andere betrokkenen.

In het geval van negatief gedrag respecteren we een stappenplan:

  1. Gesprek door de ploegtrainer met de speler en eventuele sanctie.
  2. Gesprek door de ploegtrainer en jeugdcoördinator met de speler en eventuele sanctie + ouders worden ingelicht. Bij pesten starten we onmiddellijk met stap 2.
  3. Gesprek met de speler, ouders , trainer en jeugdcoördinator + leden sportieve cel.
  4. Indien afspraken nog niet worden nagekomen, legt de sportieve cel een sanctie voor aan het bestuur.