Communicatie van spelers en/of ouders naar de club

Tot en met de U13 dienen ouders de hiërarchische weg (ploegtrainer / jeugdcoördinator /sportieve cel jeugd/ bestuur) te respecteren en maken steeds een afspraak om met de betreffende persoon een overleg te hebben. Dit kan dus nooit voor of na een wedstrijd, maar kan het best voor of na een training.

Vanaf de U15 dienen spelers de hiërarchische weg (ploegtrainer / jeugdcoördinator / sportieve cel jeugd/bestuur ) te respecteren en maken steeds een afspraak met de betreffende persoon. Dit kan dus nooit voor of na een wedstrijd, maar kan het best voor of na een training. Hierbij is de aanwezigheid van een ouder toegelaten, maar de gesprekspartner blijft uiteraard de speler zelf.

Elke speler en zijn ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de juiste procedure bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om een de club op een negatieve manier in het daglicht te stellen.

In principe is het voor de ontwikkeling van de spelers beter dat ze voor zichzelf leren opkomen. Vanaf de U15 worden daarom de gesprekken rechtstreeks met de speler besproken zonder tussenkomst van ouders of derden. Enkel in geval het echt nodig is, zullen er ouders en derden worden toe gelaten. Van de spelers wordt wel verwacht dat ze de informatie waarheidsgetrouw en zo correct mogelijk thuis overbrengen. Indien er dan nog vragen zijn, kunnen de ouders nog altijd contact opnemen met de jeugdcoördinator