Update corona uitbraak

Update corona uitbraak

Er was vanmorgen overleg tussen bestuursleden en het gemeentebestuur, dit zijn de beslissingen:

–   GEEN trainingen tot en met vrijdag 18 september.

–   GEEN thuis wedstrijden volgend weekend, wel op verplaatsing mits goedkeuring door de bezochte club. Onze g.c. Marc neemt contact op en communiceert daarover verder met de betrokken trainers.

De maatregelen worden volgende week geëvalueerd naargelang de evolutie van de uitbraak.

Wat ook heel belangrijk is dat wij als club NIET getroffen zijn door de uitbraak van het corona virus en dit een zeer beperkte groep betreft binnen de gemeente.

De gemeente wenst deze groep ook klein te houden door deze maatregelen te nemen en een uitbreiding te voorkomen.

We danken het gemeentebestuur alvast voor deze kordate aanpak.