Start seizoen 2021 – 2022

Start seizoen 2021 – 2022

Na een onwaarschijnlijk seizoen 2020-2021, kijken we vol verwachting uit naar het nieuwe seizoen 2021-2022.
Het bestuur en de jeugdcoördinator zijn volop bezig met de voorbereidingen.
 
Om dit nog optimaler te kunnen doen, is het nodig dat we tijdig een overzicht hebben van het aantal leden per ploeg.
Daarom vragen wij om het lidgeld te betalen tegen 15 juli. Door deze betaling verleng je je lidmaatschap automatisch.
Indien je om één of andere reden, je lidmaatschap niet zou willen verlengen, graag ook tegen 15 juli een mail sturen naar
Marc Piepers (info@jvloreninge.be – 0479/49 45 73). Indien je bijkomende vragen zou hebben, dan kan je ook bij Marc terecht.

 Lidgeld 2021-2022

PloegenOudste van het gezin2e, 3e gezinslid
U6 t.e.m. U17€ 100,00– €10,00 = € 90,00
U21, beloften, reserven en eerste ploeg€ 120,00-€10,00 = € 110,00


Voor dit lidgeld kan je deelnemen aan de trainingen, wedstrijden en tornooien, ben je verzekerd bij de Belgische voetbalbond en krijg je een gratis drankje na elke wedstrijd.

Mogen wij u vragen om het verschuldigde lidgeld tegen 15 juli 2021 over te schrijven op
Crelan rekeningnummer BE42 1030 2609 1654  op naam van Jeugdvoetbal Lo-Reninge VZW, graag naam lid en ploegnummer (U-….) vermelden.
Indien je problemen hebt om het volledig lidgeld in 1 keer te betalen, kan dit ook in schijven. Neem hiervoor contact op met bestuurslid Lieve Castryck (lieve.castryck@skynet.be of GSM 0479/ 49 81 87).

Opstart trainingen
We zullen de trainingen opstarten rond 15 juli, je zal van jouw trainer meer informatie hieromtrent ontvangen.

Ploegfoto’sNoteer alvast ook zaterdag 9 oktober 2021 in je agenda, dan worden de ploegfoto’s genomen. Verdere details volgen.

GDPR
Op onze website vind je de privacy verklaring van JV Lo-Reninge (https://jvloreninge.be/privacybeleid/)

KIDS-ID
Spelers jonger dan 12 jaar moeten verplicht een KIDS-ID hebben. Dit is een identiteitsbewijs voor kinderen die nog geen identiteitskaart hebben. Je kan dit aanvragen op het gemeentehuis samen met een pasfoto (op witte achtergrond). De wachttijd is 2 à 3 weken.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement van onze vereniging kan via mail opgevraagd worden. Jouw betaling impliceert dat je kennis genomen hebt van dit huishoudelijk reglement en ermee akkoord gaat.

Website www.jvloreninge.be
Voor informatie over trainingen, wedstrijden, nieuwsberichten….

We wensen jullie allemaal een mooie vakantie en een schitterende start van het nieuwe voetbalseizoen,
met veel strijdlust, veel ambiance, geen kwetsuren en een goede teamgeest!

Sportieve groeten vanwege het bestuur en de jeugdcoördinator
Marc Piepers, Patrick Deraeve, Jan Beeuwsaert, Danny Snick, Christine Gombeer, Hilde Eeckhout, Annick Vanneste, Frederik Torreele en Lieve Castryck
Jeugdcoördinator: Franky Pattyn (TVJO)