Hiep hiep hoera…we kunnen onze verjaardag vieren!

Hiep hiep hoera…we kunnen onze verjaardag vieren!

Dag op dag werd JV Lo Reninge boven de doopvont gehouden. We vieren dan ook vandaag ons 20 jarig bestaan.

Een grote dank gaat uit naar onze medewerkers van vroeger maar ook vandaag, we doen er zeker nog 20 bij!