Basic Quality label behaald

Basic Quality label behaald

Iedereen herinnerd zich nog de bevraging van eind december 2020. Daarna werd er een dossier ingediend om een quality label te bekomen voor onze club.

Het behalen van dit label geeft voor ons ook een positief budgettair gevolg voor onze aankopen van sportmateriaal.

Eind vorige maand kregen we het bericht dat we terug ons label hebben behaald voor de volgende drie jaar, wat dus goed nieuws is!

JV Lo Reninge