Alle activiteiten opgeschort voor onbepaalde duur.