Discipline en respect

Door de betaling van het lidgeld is men lid van onze club. Door dit lidmaatschap zijn zowel de spelers, maar ook hun ouders onderworpen aan het afspraken die werden opgenomen in dit jeugdplan.

Als lid van J.V. Lo Reninge is de speler aangesloten bij de KBVB en is men tevens ook onderworpen aan alle reglementen van de KBVB.

De spelers zijn verzekerd tegen sportongevallen tijdens de trainingen en wedstrijden die gespeeld worden onder auspiciën van de KBVB, en dit via de KBVB.

De spelers dienen tijdig aanwezig te zijn voor trainingen ( 15 min voor aanvang ) en wedstrijden ( 1uur voor aanvang, tenzij anders afgesproken met de trainer ), zoals op de maandprogramma’s aangegeven.

Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer tijdig verwittigd. Vanaf U13 gebeurt dit steeds door de speler zelf en dit bij voorkeur met de app PSD. Ook indien de speler zich rechtstreeks naar de uitwedstrijd verplaatst dient de trainer hiervan op de hoogte gebracht te worden.

Vanaf de U12 moet de speler voor elke wedstrijd zijn identiteitskaart of kids ID(met foto) mee hebben, anders kan men niet deelnemen aan de wedstrijd.

De spelers tonen respect voor alle medewerkers van de beide clubs en begroeten trainers, afgevaardigden en medespelers bij de aanvang van alle activiteiten in de club met een spontane handdruk.

De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen en wedstrijden. Spelers die op gelijk welke manier de training storen, worden op gepaste wijze gestraft.

Fair-play staat hoog in ons vaandel. Alle spelers betonen dan ook het nodige respect voor scheidsrechters, tegenstrevers, accommodaties en materialen van de clubs en bezittingen van derden. Alle spelers dienen zich dan ook behoorlijk te gedragen. Ongecontroleerd geweld of agressie (ook verbaal) wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van het terrein en eventueel een schorsing door de club nadien.

Pesten op en naast het veld worden niet getolereerd en zal meteen bestraft worden. Bij pestgedrag wordt direct naar stap 2 gegaan in het stappenplan voor negatief gedrag. De club hanteert hierbij een nul tolerantie.