Corona legt onze club terug stil.

Corona legt onze club terug stil.

Deze namiddag kwam het bestuur in spoedzitting samen rond de stijgende corona besmettingen in onze gemeente en de manier waarop dit onze eigen werking bedreigd.

In afspraak met de Burgemeester werd beslist om de ganse werking (trainingen en wedstrijden) stil te leggen voor onbepaalde tijd. Binnen 14 dagen komt er een eerste evaluatie van deze maatregel.

Het is dan ook met pijn in het hart dat we tot dit besluit komen.

We wensen dan ook al onze leden een goede gezondheid toe in deze moeilijke periode en zorg voor elkaar.

Maar als JV Lo Reninge komen we er zeker sterker uit, tot op het veld.

Namens het bestuur van JV Lo Reninge